NOTICE 13/06/2020

નમસ્કાર મિત્રો 

આજ રોજ સૌરાષ્ટ્ર યુનીવર્સીટી પરિક્ષ વિભાગ દ્વારા આગામી ૨૫ જુન થી શરુ થનાર પી જી ની થીયરી પરીક્ષાઓ ને હાલ પુરતી મુલતવી રાખી છે. નવી તારીખો હવે પછી જાહેર કરવામાં આવશે.

રેક્ટર શ્રી 


Department: Boys Hostel

13-06-2020